Styrelse m.m.

Konstföreningen AKVATINTEN

Styrelse för år 2022 – 2023

Ordförande: Sophie Bengtsson 1 år
Vice ordförande: Kerstin Wockatz 1 år
Sekreterare: Ing-Marie Ekerum 2 år
Ledamot: Carina Charlesson 2 år
Kassör: Catharina Gilmsjö 2 år
Suppleanter: Ann-Charlotte Blom 1 år
  Christina Nilroth 1 år

Valberedning

Leif Nilsson
Marianne Schewenius
Monica Rosqvist

Revisorer

Mikael Lindahl
Ulla Karlsson

Webbansvarig

Per-Erik Gustafsson