Styrelse m.m.

Konstföreningen AKVATINTEN

Styrelse för år 2023 – 2024

Ordförande: Jan Bergman 1 år
Vice ordförande: Sophie Bengtsson 2 år
Sekreterare: Ing-Marie Ekerum 1 år
Kassör: Catharina Gilmsjö 1 år
Ledamot: Carina Charlesson 2 år
Suppleanter: Ann-Charlotte Blom 1 år
  Christina Nilroth 1 år

Valberedning

Joakim Johansson
Kerstin Sohlberg
Marianne Schewenius

Revisorer

Mikael Lindahl 1 år
Ulla Karlsson 2 år

Revisorsuppleanter

Anita Olausson 2 år
Leif Nilsson 1 år

Webbansvarig

Per-Erik Gustafsson