Styrelse m.m.

Konstföreningen AKVATINTEN

Styrelse för år 2024 – 2025

Ordförande: Jan Bergman 1 år
Vice ordförande: Sophie Bengtsson 1 år
Sekreterare: Jaana Aldegren 2 år
Kassör: Carina Lindh 2 år
Ledamot: Carina Charlesson 1 år
Suppleanter: Christina Nilroth 1 år
  Maria Wilhelmsdotter 2 år

Valberedning

Gunnel Svensson 1 år
Joakim Johansson 1 år
Kerstin Sohlberg 1 år

Revisorer

Olle Sandén 2 år
Ulla Karlsson 1 år

Revisorsuppleanter

Anita Olausson 1 år
Leif Nilsson 2 år

Webbansvarig

Per-Erik Gustafsson