Styrelse

Konstföreningen AKVATINTEN

Styrelse för år 2015 – 2016 efter årsmötet 2015-03-27

Ordförande: Christer Karlsson omval 1 år
Ordinarie ledamot: Gunilla Segelod omval 2 år
Lena Hollertz mandattid 2016
Elisabeth Hansson mandattid 2016
Kassör: Lisbeth Lod Axelsson mandattid 2016
Suppleanter: Kerstin Wockats omval 2 år
Kristina Thyberg-Gustavsson mandattid 2016