Bli medlem

Vill du bli medlem?

Sätt in 250 kr på bg 5162-6331. 90% kommer medlemmarna till del i form av konstinköp.

Du kan också kontakta oss med hjälp av formuläret under "Kontakta akvatinten", om du vill fråga oss om något.