Historik

Konstföreningen Akvatinten - historik

Konstföreningen Akvatinten bildades 1996 på initiativ av kulturenheten vid Munkedals kommun. Kulturenheten hade identifierat ett behov av en konstförening för allmänheten, det fanns redan några arbetsplatskonstföreningar, men inget för dem som inte hade anställning vid dessa arbetsplatser. En interimstyrelse arbetade och vid konstituerande möte kunde dåvarande kulturchef Kerstin Wockatz klubba igenom en styrelse med Jan Hellsten som dess förste ordförande samt en stadga för den nya föreningen.

Namnet Akvatinten Akva=vatten, Tinto=färg, syftade på vattendrag och konst i kommunen. Arkitekt Alf Olsson som var styrelseledamot de första åren fick i uppdrag att ta fram ett förslag på logotype för föreningen och han anspelade på kommunens vapen, papper samt färg/måleri, i det förslag som sedan antogs och som vi använder än idag. Akvatinten har sedan starten haft ambitionen att stimulera konstintresset genom lotterier, bildningsverksamhet, utställningar, studieresor, med mer. Varje termin har ett program distribuerats hem till medlemmarna där föreningens olika aktiviteter presenterats. Sedan ca 2010 har Akvatinten haft en Facebooksida och sedan ca 2015-16 ett Instagramkonto. Hemsidan kom till 2015.

Konstföreningen anslöt sig raskt till Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Den regionala avdelningen har genom åren stöttat föreningens styrelse genom fortbildningar och anordnat träffar med de andra föreningsstyrelserna i Västra Götaland för erfarenhetsutbyte.

Basen för verksamheten var och är kommunhuset Forum i Munkedal. Där hänger vi våra egna utställningar och där genomför vi de flesta av våra program med föreläsningar, vernissager och möten med konstnärer. Under många år, fram till 2019, genomförde vi också där de populära utlottningarna av årets inköpta konst och konsthantverk i samband med föreningens årsmöte.

De första 10 åren arrangerade föreningen resor till olika platser för att uppleva konst, till exempel Danmark, både Köpenhamnsområdet och Jylland, Oslo, Värmland, Skåne. Tyvärr sinade intresset för att följa med på längre resor, så de senaste 10 åren har föreningen mest genomfört dagsturer. Otaliga är de utställningar och ateljébesök vi gjort i vår närmiljö genom åren. Vi har också anordnat kortare workshops för både unga och äldre med collage, akvarellmålning, krittillverkning med mera.

En bärande verksamhet i konstföreningar är dess lotteri. Inköpen till den årliga utlottningen i samband med föreningens årsmöte har gjorts av hela eller delar av styrelsen. De flesta inköpen är från konstnärer och konsthantverkare i närområdet, på det sättet har föreningen stöttat lokala konstnärer med ca 25 000 kr per år.

Konstföreningen Akvatinten har genom åren haft i snitt 100-120 medlemmar. Glädjande nog ser vi nu ett ökande antal som söker sig till vår verksamhet. Vi har nu firat både en 10-årsdag och en 20- årsdag som förening. Vid 10-årsdagen hade vi konstnär Rory Botha från Uddevalla som föreläsare och underhållare under det att vi intog en festmåltid i en lokal i Håby. 20-årsdagen firade vi på Smedbergs gård med gästande föreläsare konstnären Tomas Ferm från Göteborg och musikunderhållning av Bosse Savik och Björn Balksten. 2026 är det dags för 30-årsfirande!